Zarządzanie - Reklama i public relations

kierunek: Zarządzanie

Reklama i public relations

Studia pierwszego stopnia / 3 letnie

 • Niezmienne czesne przez cały okres studiów
 • Bezpłatne egzaminy (także poprawkowe, komisyjne oraz egzamin dyplomowy)
 • Bezpłatne miesiące wakacyjne (sierpień i wrzesień)

Przy zapisie do 15 lipca 2019 r.

 • bezpłatny pierwszy semestr na studiach stacjonarnych
 • 20% rabatu za pierwszy semestr na studiach niestacjonarnych
 • 50% czesnego –  studia  na drugim kierunku
 • opłata wpisowa 200 zł 0 zł

Studia przygotowują do zarządzania procesami reklamowymi i kreowania pozytywnego wizerunku w przedsiębiorstwach, posługiwania się narzędziami reklamowymi, wykorzystywania wiedzy do profesjonalnego budowania kampanii promocyjnych, nawiązywania i realizacji współpracy z agencjami reklamowymi, mediami oraz pozostałymi podmiotami funkcjonującymi w sferze szeroko rozumianych usług promocyjnych.

Skontaktuj się z nami:

@: rekrutacja@wszop.edu.pl

T: 32 355 97 73
(poniedziałek-sobota 8:00-16:00)

Funkcjonowanie na konkurencyjnym rynku wymaga od współczesnych przedsiębiorstw prowadzenia efektywnych działań komunikacyjnych, w tym przede wszystkim reklamowych.

Zadaniem specjalności jest wykształcenie kompetencji i praktycznych umiejętności potrzebnych 
do samodzielnego projektowania i realizacji kampanii reklamowych i wizerunkowych, w sposób zapewniający osiąganie celów organizacji oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami etyki.

Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie w:

 • działach promocji i marketingu przedsiębiorstw
 • agencjach nowoczesnej promocji i reklamy
 • agencjach reklamowych, marketingowych i PR
 • instytucjach samorządowych i pozarządowych
 • redakcjach portali internetowych
 • jako rzecznicy prasowi
 • jednostkach organizacji społecznych

Program studiów I stopnia (licencjackich)

Kierunek: Zarządzanie

Specjalizacja: Reklama i public relations

Przedmioty kierunkowe

 • Statystyka
 • Podstawy zarządzania
 • Mikroekonomia
 • Makroekonomia
 • Współczesne aspekty Unii Europejskiej
 • Elementy prawa gospodarczego
 • Psychologia społeczna organizacji
 • Psychologia komunikacji
 • Negocjacje i mediacje biznesowe
 • Autoprezentacja i etykieta w biznesie
 • Kultura i tolerancja w organizacji
 • Wprowadzenie do finansów
 • Rachunkowość
 • Rachunkowość finansowa
 • Marketing
 • Badania marketingowe
 • Reklama i public relations
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Trening interpersonalny
 • Zarządzanie strategiczne

 

Przedmioty specjalizacji

 • Strategie i programy PR
 • Komunikacja w organizacji
 • Relacje z mediami
 • Praktyczne aspekty PR
 • Teoria i praktyka reklamy
 • Kształtowanie wizerunku organizacji
 • E-marketing
 • Social media
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka zawodowa
 • Wykład monograficzny

OPŁATY (CZESNE)

studia stacjonarne i niestacjonarne

   opłata miesięczna (10 rat)

   opłata semestralna (2 raty)

   opłata roczna

400 zł

1 950 zł

3 900 zł

Rekrutacja krok po kroku:

Rejestracja online jest obowiązkowa (czerwony przycisk „Rejestracja online” powyżej)

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy (udostępniany po rejestracji online)
 2. kopia świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu
 3. jedno kolorowe zdjęcie legitymacyjne (na jasnym tle, bez nakrycia głowy, 35 x 45 mm) do celów przygotowania studentowi indeksu*
 4. jedno kolorowe zdjęcie legitymacyjne w wersji elektronicznej, zapisane na płycie (20 x 25 mm w rozdzielczości 300 dpi) do celów przygotowania studentowi legitymacji studenckiej*
 5. dowód dokonania opłaty** czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr, opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł, opłaty rejestracyjnej w wysokości 25 zł oraz za wydanie indeksu i legitymacji (26 zł) przelewem na konto:

  Numer rachunku bankowego:
  mBank S.A. O/Katowice

  23 1140 1078 0000 4048 1400 10014

  Możesz też dokonać wpłaty na miejscu, w Kasie WSZOP (pok. nr 16A).

* Dane są przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów z dnia 28 września 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1861) w związku z realizacją obowiązku prawnego przez Uczelnię zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s.1).

** Opłaty rekrutacyjna, wpisowa oraz czesne podlegają zwrotowi w przypadkach nieuruchomienia kierunku studiów.

 1. Weź ze sobą komplet dokumentów i przyjdź:
  Katowice, ul. Bankowa  8, pok. nr 19 (parter)

  Biuro czynne:
  poniedziałek-sobota 8:00-16:00

 2. Odbierz decyzję o przyjęciu na studia
 3. Odbierz umowę o świadczenie usługi edukacyjnej
 4. Złóż wniosek w Kasie WSZOP o przyznanie przysługujących zniżek

 

Więcej na temat opłat »

NASZA KADRA

dr Jacek Skorus
dr Jacek Skorus

doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, przez 35 lat dziennikarz, reportażysta, szef redakcji informacji w TVP, wykładowca akademicki, Dziekan WHS WSZOP

dr Maria Pietras
dr Maria Pietras

doktor nauk społecznych, psycholog, członek European Association of Social Psychology, autorka publikacji, znawca psychologicznych zachowań konsumentów i psychologii reklamy

dr Artur Sawicki
dr Artur Sawicki

doktor nauk ekonomicznych, Prezes Śląskiego Towarzystwa Marketingowego. Specjalizuje się w cyfrowej jak i tradycyjnej komunikacji marketingowej. Uczestnik i organizator wydarzeń biznesowych i naukowych

mgr Paweł Miąsek
mgr Paweł Miąsek

psycholog, doktorant UŚ, trener biznesu 5 stopnia kwalifikacji EQF z rekomendacją I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Coach z wieloletnim doświadczeniem w trakcie międzynarodowej akredytacji ICF International Coach Federation

dr Barbara Wolek-Kocur
dr Barbara Wolek-Kocur

medioznawca, socjolog i kulturoznawca, social media ninja, właściciel Kopalni Komunikacji - agencji social media i PR. Szkoleniowiec, doradca w komunikacji kryzysowej - nie tylko w sieci

dr Rafał Katamay
dr Rafał Katamay

doktor nauk humanistycznych, marketingowiec związany z od przeszło 15 lat z prywatnymi przedsiębiorstwami, specjalizujący się w budowaniu i komunikacji marek, tworzeniu identyfikacji wizualnej oraz narzędziach e-marketingowych

mgr Aleksandra Czapla-Oslislo
mgr Aleksandra Czapla-Oslislo

absolwentka Kulturoznawstwa i studiów Design Management, wieloletnia autorka tekstów, członkini międzynarodowego projektu Design Silesia, obecnie szefowa Działu Programowego Teatru Śląskiego i jego Rzeczniczka Prasowa

mgr Kamil Niesłony
mgr Kamil Niesłony

reżyser, operator i montażysta filmowy, autor i główny realizator wielu projektów kulturalnych, przez 8 lat związany z Telewizją Polską

previous arrow
next arrow
Slider
Wyższa Szkoła Zarządzania
Ochroną Pracy w Katowicach

Polub nas ❤ oraz zobacz filmy i zdjęcia:

© WSZOP 2019